linkedin-icon    facebook-icon

 

Cases

K-T Dynamics heeft met succes diverse teambuildingstrajecten verzorgd.
Een greep uit een aantal vragen:

Een team wordt samengevoegd uit vijf afdelingen. De inhoudelijke besluitvorming heeft te lijden onder de ongewenste teamprocessen door gebrek aan een goede samenwerking. Hoe verbeteren we de communicatie, het gevoel van veiligheid en het vertrouwen in elkaar binnen het nieuwe team?

Een team hulpverleners heeft te maken met intensieve casuïstiek. Het werkt vraagt veel van hen, zowel emotioneel als fysiek. Teamleden hebben de neiging elkaar te therapeutiseren. Ook zijn er regelmatig explosieve confrontaties onderling. Hoe zorgen we ervoor dat het team elkaar werkelijke collegiale ondersteuning geeft?

Een team heeft de laatste tijd veel wisselingen ondergaan in samenstelling. De werkdruk neemt toe en de targets worden hoger. Hoe zorgen we ervoor dat we met plezier resultaten halen? Hoe vinden we elkaar gemakkelijker? En hoe houden we de negativiteit buiten de deur?