linkedin-icon    facebook-icon

 

In-Company Trainingen

In-company betekent: met elkaar leren in een veilige sfeer vanuit flow en met plezier.

Indien nodig werken we met out-of-the-box tools. Leer meer keuzemogelijkheden om met werksituaties om te gaan! Krijg dieper inzicht in elkaars persoonlijke kwaliteiten!

Vertel ons de gewenste leerdoelen en we ontwerpen samen met de opdrachtgever de training op maat!

De trainingsfilosofie van K-T Dynamics luidt: Persoonlijke groei in de context van een organisatie. Trainingen van K-T Dynamics zijn daarom ingebed in praktijkcases. Deze cases worden gebruikt voor rollenspellen. Deelnemers leren meteen het gewenste en ongewenste effect van hun gedrag. Als het geleerde in de praktijk wordt toegepast, is er indien gewenst nog een mogelijkheid is tot nabespreking in een volgende bijeenkomst of op een ‘terugkomdag’.

Een greep uit de In-Company trainingservaring:

  • Klantgericht werken voor een Sociale Dienst
  • Adviestraject van opdracht tot evaluatie; sturingsvaardigheden; conflicthantering en weerstand voor een detacheringsbureau voor jonge organisatie adviseurs
  • Module HRM als onderdeel van een Management Development-traject voor een revalidatieziekenhuis
  • Beoordelings- en functioneringsgesprekken voor een internationeel distributiecentrum
  • Functioneringsgesprekken voor een verzekeraar
  • Omgaan met fysieke en verbale agressie voor een zorginstelling

 

Veronique heeft zich door diverse train-de-trainers bekwaamd in het begeleiden van groepen voor zowel kennis- en vaardigheden als teambuilding. 

 

 

De training was erg compleet. Door in het begin van iedere training na te gaan waar de behoeften van onze medewerkers lagen, zorgde Veronique ervoor dat er echt maatwerk tot stand kwam en onze medewerkers het als een prettige, leerzame training hebben ervaren. Ook verzorgde Veronique een speciale training voor het management, die een aantal waardevolle suggesties tot verbeteringen heeft opgeleverd.

A. van G., Beleidsmedewerker

 

 

Veronique is uitstekend voorbereid op iedere training en speelt goed in op individuele leerdoelen van deelnemers. Ze geeft hen op maat advies.

Marieke van der Horst en Michelle Melskens
Opleidingsadviseurs