linkedin-icon    facebook-icon

 

Intervisie

We faciliteren authentieke gesprekken om zo snel mogelijk naar de kern van de zaak te komen. Waar nodig maken we gebruik van creative problem solving.

In de begeleiding bieden we een structuur waarin zowel inhoudelijke als persoonlijke reflectie een plek heeft. Samen zoeken we naar een manier waarop de bezieling landt in het team.

Er zijn verschillende methodes voor intervisie. We kiezen die methode die bij het team past, zoals:

  • intervisie met casuïstiek
  • moreel beraad
  • het proces van de authentieke dialoog
  • intervisie in combinatie met teambuilding
  • intercollegiale toetsing