linkedin-icon    facebook-icon

 

Mediation

Een conflict is een kans voor medewerkers om er sterker uit te komen. De spanningen in een conflict zijn vaak heftig. Een externe facilitator helpt om de situatie helder onder ogen te (blijven) zien.
Procesbegeleiding van K-T Dynamics is gericht op empowerment en eigen kracht van beide partijen. Door bewustwording van eigen filters van de werkelijkheid, communicatiestijlen en eigen handelen, werken partijen toe naar een verbeterde samenwerking.

We maken gebruik van het gedachtengoed en technieken uit:

  • Het Proces van de Dialoog
  • Mediation Principes
  • Restorative Circles
  • Geweldloze Communicatie
  • Conflicthantering in organisaties