linkedin-icon    facebook-icon

 

Teamcoaching met Het Proces van de Authentieke Dialoog

De methode van Het Proces van de Authentieke Dialoog ondersteunt je om teams te coachen die nog geen teams zijn in het begin, om teams te coachen die in conflict zijn en om teams te coachen naar meer flow. Effecten die optreden zijn zelfcorrigerend vermogen, diepgang, verbinding, empowerment en inclusiveness.

Na deze leergang ben je in staat om:

 • Een groep te brengen tot actieve co-creatie
 • samenwerking verdiepen door ruimte te geven aan wat er (echt) speelt, taboes te doorbreken, en beweging in gang te zetten
 • om te gaan met weerstand
 • zaken bespreekbaar maken in een sfeer die voedend is voor ieder die erbij aanwezig is
 • de groep te geleiden naar een veilige sfeer waarin teamleden volledig zichtbaar durven zijn
 • een team te ondersteunen in empowerment

Deze leergang is geschikt voor jou als je:

 • jezelf wilt ontwikkelen in jouw verhouding tot een groep, en/of
 • te maken hebt met groepen in je werk, en/of
 • teambuilding wilt faciliteren en/of
 • jezelf wilt ontwikkelen in teamcoaching

 

Programma

 • Het opzetten van de authentieke dialoog als instrument voor teambuilding
 • Hoe faciliteer je een dialoog? Jij als Facilitator
 • Authentieke dialoog als instrument voor teambuilding & community building deel 1 Basis
 • Authentieke dialoog als instrument voor teambuilding & community building deel 2 Omgaan met weerstand
 • Authentieke dialoog als instrument voor teambuilding & community building deel 3 Fases in groepsdynamica en de plek van Dialoog
 • Authentieke dialoog als instrument voor teambuilding & community building deel 4 Dialoog als tool voor innovatie, creativiteit: leren van de toekomst; a shift in awareness 
 • Co-creatie, Empowerment & Celebration

 

Als no-nonsense manager ben ik gericht op resultaat, maar daarbij wil ik het persoonlijke aspect niet uit het oog verliezen. Om de teams te ondersteunen in hun ontwikkeling ben ik dan ook altijd op zoek naar een inspirerende methodiek om de individuen binnen de teams op een respectvolle manier elkaar in gesprek te brengen en te houden. Natuurlijk zijn hier ook de klassieke werkwijzen van intervisie en teamcoaching ingezet, maar de resultaten die de teams aan de hand van de Authentieke Dialoog hebben geboekt, hebben mij zeer positief verrast.

Eric van Eijk, manager GGZ